Od roku akademickiego 2007/2008 kształcenie na kierunku Technologia Chemiczna prowadzone jest na Wydziale Chemicznym PW wg dwustopniowego programu studiów. Konsekwencją tych poważnych zmian w systemie kształcenia było zastąpienie istniejących do tej pory specjalności, w tym specjalności "Materiały i Technologie Przyjazne Środowisku", 3 nowymi realizowanymi w trakcie studiów II stopnia. W związku z powyższym, od roku akademickiego 2010/2011 kształcenie w ramach specjalności "Materiały i Technologie Przyjazne Środowisku" nie jest już prowadzone, zaś część przedmiotów tej specjalności została włączona do treści programowych nowych specjalności "Analityka i Fizykochemia Procesów i Materiałów" oraz "Funkcjonalne Materiały Polimerowe, Elektroaktywne i Wysokoenergetyczne".

Chcielibyśmy bardzo serdecznie podziękować wszystkim pracownikom zaangażowanym w proces kształcenia w okresie 10-ciu lat funkcjonowania specjalności "Materiały i Technologie Przyjazne Środowisku" za efektywną pracę i trud włożony w przygotowanie i prowadzenie zajęć.

Prof. Zbigniew Brzózka
(kierownik specjalności w latach 2001-2008)


Prof. Wojciech Wróblewski
(kierownik specjalności w latach 2008-2011)


Dr hab. Michał Chudy
(koordynator specjalności)